این وب‌سایت به منظور آشنایی بیشتر با کتاب «معرفت‌الروح» تألیف نورعلی الهی (استاد الهی)‌ دایر شده است. استاد الهی در این کتاب که به سال ۱۳۴۸ شمسی تألیف کرده نتیجۀ پژوهش و تجربیات خود از ماهیت انسان، و شناخت روح ملکوتی، و معاد، و زندگی پس از مرگ، و گذار روح از جهان برزخ را به دقت توضیح می‌دهد. او در این کتاب، به موجز‌ترین صورتِ ممکن، به موضوعاتِ صانعِ ‌تعالی، روح، و سیر تکامل روحی موجودات می‌پردازد.

هدفِ استاد از تألیف کتاب، علاوه بر این که دکترینِ سیر تکاملِ روحی موجودات را توضیح دهد، این است که خواننده‌ی حق‌جو را بر این امر واقف گرداند که وجودِ حقیقیِ انسان روح او است و خالق از ایجاد موجودات و برقراری نظامِ سیر تکاملی آن‌ها هدف معینی را دنبال می‌کند. هدف خالق این است که مخلوقات پس از گذراندن مراحل تکامل روحی خود، در آخرین مرتبۀ آن، به تعبیر دکتر الهی، به «نیک‌بختی تام» برسند. به همین دلیل، استاد در این کتاب، وظیفۀ اصلی انسان‌ها را که سعی و اهتمام برای طی این مراحل است یادآور می‌شود و عموم انسان‌ها را به تعجیل در این امر دعوت می‌کند.

استاد الهی دکترین خود یعنی سیر کمال روحی را بر این چند اصل‌ موضوعه (axiom) بنا نهاده است: خدا هست؛ روح هست و «مایۀ موجودیت حیات، و مبدأ خواص احساسات، و قوه فعل و انفعالات، و منشأ اساس تشکیلات، و مدبر و مدیر انتظامات در هیولای وجود و ماهیت، و ماده و صورت، و خلقت و طبیعت هر موجودی می‌باشد»؛ و دنیای دیگر و حساب آخرت نیز وجود دارند.

استاد در این کتاب، در شرح و توضیح مطالب، شیوۀ بیانی فلاسفه و متکلمین اسلامی را برگزیده است. از این رو، درک مطالب برای افراد غیر متخصص چه بسا ناممکن گردد. به‌منظور تسهیل در فهم اصطلاحات و مطالب کتاب، می‌توان به دو جلد کتاب «آثارالحق» رجوع کرد. مطالب این وب‌سایت در چند بخش ارائه می‌شود:

پیش‌زمینه: در این بخش به عنوان معرفیِ کتابِ «معرفت‌الروح»، برگردانِ فارسیِ مقدمۀ مفصل جیمز موریس بر ترجمۀ انگلیسیِ کتاب (۲۰۰۷ میلادی)، در چند قسمت قرار داده شده است.

مبحث‌ها: در این بخش متن کتاب «معرفت‌الروح» به صورت پرسش و پاسخ ارائه شده است.

روخوانی و واژگان: در این بخش کاربر می‌تواند کتاب را به صورت گویا روخوانی کند و با به کارگرفتن ماوس معنی ‌لغات را دریابد.

شرح فصول: در این بخش مقالاتی در شرح و توضیح مطالب و اصطلاحات کتاب ارائه می‌شود (در دست ساخت).

برای آشنایی بیشتر با آثار، زندگی، و مشی استاد الهی از وب‌سایت رسمی او دیدن کنید.

از پژوهشگرانی که در زمینه‌ها‌‌ی مورد بحثِ این وب‌سایت مقالاتی دارند، دعوت می‌شود آن‌ها را به آدرس [email protected] ارسال کنند تا پس از بررسی، در صورت امکان مورد استفاده قرار گیرند.